Zašto ne treba ignorisati lampice upozorenja

Svetla upozorenja upozoravaju vozača na potencijalni problem

Iznenađujuće veliki broj ljudi smatra da su lampice upozorenja na komandnoj tabli zbunjujuće i radije bira da ih zanemari ili sasvim ignoriše. To svakako ne može biti praksa sa srećnim ishodom i treba je svrstati u najčešće zablude u vezi sa automobilima.

Savremeni automobili su kao masivni računari sa velikim brojem senzora, releja i kontrolnih jedinica. Očitavanja sa nekih od ovih senzora, kao što su broj obrtaja u minuti, brzina kretanja ili temperatura rashladne tečnosti, prikazuju se kontinuirano, dok se neki „javljaju“ svetlosnim signalima samo kada se ispod haube dešava nešto što zahteva našu pažnju. U svakom slučaju, kontrolna tabla je tu sa dobrim razlogom, kao i svetla upozorenja koja su na nju instalirana.

Noviji modeli vozila pored standardnih elektronskih i električnih instalacija imaju inovativne tehnologije za poboljšanje bezbednosti vožnje. U njima se nalaze mnoga svetla upozorenja koja svetle na instrument tabli u različitim bojama. Ova svetla upozorenja imaju veoma važnu ulogu, jer upozoravaju vozača na potencijalni problem sa određenom komponentom vozila. Dakle, uloga ovih signalnih lampica je da vozača pravovremeno obaveste da sa automobilom nešto nije u redu, kako bi potencijalno sprečile skupe kvarove.

Na vozaču je odgovornost da ozbiljno shvati ova svetla upozorenja, ako želi da njegov automobil bude u dobrom stanju i dugog veka. Ignorisanje upozorenja može dovesti do ozbiljne i nepopravljive štete, a u nekim slučajevima može da dovede i život u opasnost!

Šta znače lampice upozorenja na kontrolnoj tabli?

Većina vozača-amatera verovatno neće moći da reše probleme na koje ukazuju lampice upozorenja, ali je svakako korisno je prikupiti što više informacija o njihovom značenju. Signalna lampica za proveru motora (Check Engine) zasigurno je najpoznatije upozorenje na komandnoj tabli koga svako prepoznaje, ali mnogi ne mogu lako da protumače značenje lampice upozorenja kočnice, rashladne tečnosti, vazdušnih jastuka ili pritiska u gumama. Štaviše, mnogi vozači imaju tendenciju da odlažu posetu mehaničaru jer misle da ova druga svetla upozorenja nisu toliko bitna kao lampica za proveru motora.

Kompjuterski sistem automobila neprekidno očitava informacije sa senzora koji skeniraju rad automobila i šalju signale o bilo kakvim problemima centralnoj kontrolnoj jedinici, koja zatim šalje povratne informacije kroz lampicu upozorenja na instrument tabli. Proizvođači automobila su se 1996. godine usaglasili oko sistema On-Board Diagnostics II (OBD-II) kako bi standardizovali detekciju i identifikaciju problema u procesu dijagnostike automobila. Kada senzori u automobilu identifikuju problem, šalju ga centralnom procesoru u obliku OBD-II koda. Tako, kada zasvetli lampica za proveru motora, pomoću naročitog uređaja (računara) vrši se skeniranje i dešifrovanje koda koji ukazuje na konkretan problem koji utiče na rad motora.

OBD-II standardizuje detekciju i identifikaciju problema u procesu dijagnostike

Vozač, kao neko ko je stalno u kontaktu sa automobilom, prvi će primetiti da se vozilom nešto nije kako treba, a lampice upozorenja pomoći će mu da usmeri pažnju na konkretne delove i izbegne ozbiljnije kvarove, odnosno uštedi vreme i novac. Bilo bi, naime, krajnje neracionalno zanemariti manji kvar koji će u bliskoj budućnosti jamačno prouzrokovati ozbiljnija oštećenja.

Osim lampice za proveru motora, druga važna svetla upozorenja koja ignorisati uključuju sledeće: svetlo za pritisak u gumama, kočnice, vazdušne jastuke, akumulator (alternator), pritisak ulja, temperaturu rashladne tečnosti, funkcionisanje ABS sistema.

Zašto treba obratiti pažnju na signalne lampice?

Pre nego što se pozabavimo konkretnim signalnim lampicama, sumiraćemo razloge zbog kojih lampice upozorenja nikad ne treba da ostanu „ispod radara“.

1. Dosadne su: svetla upozorenja obično imaju dva podešavanja, uključena ili isključena. Svetla upozorenja su namerno dizajnirana tako da „bodu“ oči i privuku pažnju, a jedini način da se ova neprijatnost ukloni je intervencija servisera, koji može da dijagnostikuje, obriše ili popravi kôd u ECU-u koji govori lampici upozorenja na kontrolnoj tabli da se upali.

2. Automobil pokušava da „kaže“ nešto važno. Lampice upozorenja na kontrolnoj tabli su, kao što im ime kaže, upozorenja. Obaveštavaju nas gotovo o svemu što nije u redu sa automobilom: ako nesvesno ostavimo aktiviranu parkirnu kočnicu, ako nedostaje goriva, ABS modul ne radi itd.

3. Ograničene performanse: kada nešto u automobilu ne radi kako treba, i njegove performanse će biti lošije. Na primer, neispravan senzor koji šalje pogrešne signale kontrolnoj jedinici može da umanji performanse automobila, pa čak i da ga prebaci u tzv. limp režim, gde se motor štiti od velikih opterećenja i stresa. Može doći i do povećane potrošnje goriva.

4. To može da dovede do ozbiljnog problema: lampica upozorenja na kontrolnoj tabli može značiti da postoji mehanički problem koji može biti plodno tle za nastanak ozbiljnih oštećenja motora ili nekog od njegovih delova.

Indikatori na koje treba uvek obratiti pažnju

Automobili novijeg datuma ponudiće bogatiji izbor lampica upozorenja od starijih, ali većina ima osnovne indikatore koji signaliziraju potencijalne probleme s vitalnim delovima vozila. Upoznavanje sa ovim svetlima je važan deo vozačkog umeća i zato koristimo priliku da izdvojimo najvažnije.

Check engine lampica

Provera motora (Check Engine)

Lampica za proveru motora je jedno od najčešćih upozorenja i ona može biti indikator za više različitih problema. To mogu biti neispravne svećice i provodnici, poremećaj u radu senzora kiseonika i senzora protoka vazduha ili pak problemi sa lambda-sondom ili katalitičkim pretvaračem (katalizatorom). Ova lampica obično ne znači da je neophodno istog časa zaustaviti vozilo ili ga preusmeriti u servis, ali svakako ne treba odlagati proveru jer ignorisanje ovakvih, potencijalno benignih kvarova može dovesti do ozbiljnijih problema (naročito ako su praćeni nekakvim čudnim zvucima). Treba znati još i to da stalno osvetljenje lampice za proveru motora ukazuje na problem koji nije kritičan, dok lampica koja treperi ukazuje na ozbiljnu situaciju koja traži neodložnu intervenciju mehaničara!

Lampica za visoku temperaturu motora

Temperatura motora

Ako sistem za hlađenje motora radi ispravno, ovo svetlo ne bi trebalo da se pojavi osim kada postoji greška na senzoru temperature rashladne tečnosti. Ako nastavite da vozite dok je ovo svetlo aktivirano povećava se rizik od kvara i dodatnog oštećenja motora, što otežava popravke. Ako se ovo svetlo upali tokom vožnje, treba zaustaviti vozilo na bezbednom mestu i ugasiti motor. Kada se automobil ohladi (oko pola sata ili duže), može se ukloniti poklopac hladnjaka i proceniti da li postoji problem koji se može otkloniti na licu mesta (npr. nizak nivo rashladne tečnosti). U slučaju da su poklopac ili ventilator hladnjaka neispravni ili da je oštećeno crevo hladnjaka, odmah treba kontaktirati stručnjaka. Pročitajte šta još treba uraditi kad hladnjak otkaže poslušnost.

Lampica za nizak pritisak ulja u motoru

Pritisak ulja

Lampica upozorenja za pritisak ulja može da se aktivira kada postoji problem sa motorom, pumpom za ulje ili senzorom nivoa ulja u motoru ili kada je nizak nivo motornog ulja. Kada se ovaj indikator aktivira potrebno je proveriti stanje motornog ulja. Ignorisanje ove lampice upozorenja može izazvati ozbiljna oštećenja motora. Uvek je dobra praksa da redovno proveravate ulje i dolivate ga po potrebi (proveru nivoa ulja treba raditi kada je motor hladan). Više o važnosti redovne zamene ulja pročitajte u našem tekstu Zašto treba menjati ulje u motoru.

Lampica za poremećaj u punjenju akumulatora

Akumulator (alternator)

Lampica upozorenja za akumulator može da se uključi i kada se automobil startuje, ali tada se obično isključi nakon nekoliko sekundi. Ako lampica ostane uključena to može da ukaže na problem sa električnim sistemom vozila, odnosno poremećaj u punjenju akumulatora usled propadanja same baterije, lošeg alternatora, neispravnih kablova ili neispravnog pogonskog (klinastog) kaiša. Ako se ova lampica aktivira tokom vožnje, automobil treba odvesti na bezbednu lokaciju (do kuće ili najbliže prodavnice auto delova). O ovome treba voditi računa jer se može dogoditi da vozilo neće biti moguće ponovno pokrenuti nakon isključivanja.

Lampica za nizak pritisak u gumama

Pritisak u gumama

Indikator upozorenja o pritisku u gumama uključuje se u situacijama kada je pritisak u jednom ili više pneumatika neadekvatan. Ovo se dešava ili usled pritiska koji nije u skladu s preporukama proizvođača ili usled kvara na samom senzoru. Ovo svetlo se može uključiti i ako redovno proveravate pritisak, u slučaju da je došlo do bušenja gume ili ekstremne promene atmosferskih uslova. U svakom slučaju, kada ova lampica zasvetli, neophodno je zaustaviti vozilo i korigovati pritisak u pneumatiku kompresorom ili zameniti točak rezervnim. To je jedini garant bezbedne vožnje.

Lampica za problem u kočionom sistemu

Kočnice

Postoji više razloga zbog kojih se ovo svetlo može uključiti – može biti da je parkirna kočnica aktivirana, da u kočionom sistemu ima nedovoljno kočione tečnosti ili da postoji problem sa ABS-om (npr. ABS pumpom). Najpre treba proveriti da li je parkirna kočnica aktivirana, a potom i proveriti nivo ulja u rezervoaru. Ozbiljniji razlog zbog koga se aktivira ova lampica podrazumeva istrošene kočione pločice– naime, kada se kočione pločice stanje usled trenja, senzori potrošenosti kočionih pločica postaju izloženi i to znači da što pre treba instalirati nove pločice (i diskove). Konačno, može biti reč i o kvaru na ABS-u, što zahteva hitnu proveru (kod nekih modela automobila postoji i posebna signalna lampica za ABS).

Lampica za neispravan ABS sistem

Sistem protiv blokiranja kočnica (Anti-Lock Braking System, ABS)

Ako lampica ABS-a svetli bez lampice upozorenja konvencionalnog kočionog sistema, to znači da standardni sistem i dalje funkcioniše, te da je problem ograničen na ABS. Ako su istovremeno uključeni i indikatori kočionog sistema i ABS-a, odmah se zaustavite, jer je tada ceo kočioni sistem automobila u opasnosti od kvara (naravno, u obzir dolazi i kvar ABS senzora ).

Lampica za problem sa vazdušnim jastukom

Airbag (vazdušni jastuk)

Redovnim servisima i održavanjem automobila treba obuhvatiti i proveru funkcionalnosti vazdušnih jastuka. Potencijalni problem u funkcionisanju ovog važnog bezbednosnog elementa signalizira odgovarajuća lampica na komandnoj tabli i nju svakako ne treba ignorisati za slučaj saobraćajnih nezgoda koje nikad nije moguće do kraja predvideti.

Lampica za kvar servo sistema

Servo upravljač

Kvar servo sistema može prouzrokovati probleme sa upravljanjem i/ili kočenjem, pa lampicu koja ukazuje na problem sa ovim sistemom takođe ne treba ignorisati. Dopuna tečnosti za servo upravljače obično rešava ovaj problem.

Neslavna statistika

Prema rezultatima istraživanja britanske kompanije HPI, oko 96% ljudi ne zna kako izgleda signalna lampica kočnice, a vozačima od 18 do 24 godine treba u proseku 10 dana da odvedu svoje vozilo mehaničaru. Istraživanje je takođe otkrilo da vozači veruju da lampice upozorenja za pritisak u gumama, rashladnu tečnost, akumulator i vazdušne jastuke ne zahtevaju hitnu intervenciju, a manje od 10% ispitanika smatra da su ova svetla ipak važna.

Ostavite Vaš komentar

Potrebna Vam je pomoć, preporuka ili savet?

/images/uploaded/treba-vam-pomoc_1000.jpeg

Konsultujte se i poručite telefonom

Zatražite personalizovanu ponudu
Tim stručnih konsultanata će vam vrlo rado pomoći da napravite pravi izbor za svoje vozilo. Naše dugogodišnje iskustvo u prodaji auto delova pomoći će vam da rešite sve dileme.
Pozovite nas svakog radnog dana
od 8 do 18h, i subotom od 8 do 16h.
Svi auto delovi na jednom mestu: amortizeri, filteri, plivajući zamajac, motorna ulja, set kvačila, letva volana, alternator i drugi rezervni delovi za vaš automobil. Savremena online prodavnica auto delova, alata i opreme nudi najširi dijapazon delova i cena kroz efikasnu pretragu najboljih rezervnih delova za vašeg četvorotočkaša, po pristupačnim cenama, uz besplatnu isporuku. Na pravom ste mestu!