Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 

 

AUTO PARTS ONLINE DOO BEOGRAD sa sedištem u ul. Belo vrelo 1, Beograd, matični broj: 21549282, PIB: 111835908, broj telefona 0114300045 (dalje: “prodajadelova.rs”, “Mi” ili “Auto Parts Online”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Pravilnik”) objašnjeno je na koji način Auto Parts Online prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. Auto Parts Online je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: “Lica”) je prioritet firme Auto Parts Online.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Pravilnik kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

2. DEFINICIJE

3. NA KOGA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

6. GDE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

7. DA LI AUTO PARTS ONLINE DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA

8. KOLIKO DUGO AUTO PARTS ONLINE ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE

9. VAŠA PRAVA

10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE PRAVILNIKA 

 

1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Auto Parts Online je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših kupaca veoma ozbiljno, Auto Parts Online ima lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, a koje možete kontaktirati na nikola.djurovic@prodajadelova.rs, upućivanjem dopisa na adresu Belo vrelo 1, Beograd, ili pozivom na telefon 0114300045

2. DEFINICIJE

Kada kažemo “Lice” ili “Vi”, mislimo na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

Kada kažemo “Korisnici prodajadelova.rs Kartice” mislimo na Lica koja su se učlanila u naš program lojalnosti i koja po tom osnovu ostvaruju pogodnosti, a kojima se izdaje prodajadelova.rs  Kartica.

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Auto Parts Online i koji su dostupni na Sajtu.

Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Kada kažemo “Politika upotrebe kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti.

Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

Kada kažemo “Uslovi korišćenja prodajadelova.rs kartice” mislimo na posebne uslove koje Kupac prihvata u momentu učlanjenja u program lojalnosti, a u cilju dobijanja prodajadelova.rs kartice i ostvarivanja pogodnosti.

Ostali termini koji su u Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

3. NA KOGA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK

Ovaj Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

- Korisnici sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici,

- Kupci,

- na Korisnike kartice lojalnosti.

Auto Parts Online brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Prodajadelova.rs e-prodavnica je namenjena opštoj javnosti, ali nije namenjena za lica koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti kompaniji Auto Parts Online. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na nikola.djurovic@prodajadelova.rs bez odlaganja.

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt kompanije Auto Parts Online, kupujete i/ili naručujete proizvode od kompanije Auto Parts Online, registrujete nalog na našem sajtu, kada se registrujete za program lojalnosti i postajete Korisnik kartice lojalnosti, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Auto Parts Online ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

 

SVRHA PRIKUPLJANJA

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

OSNOV

  1. Registracija korisnika

Kada želite da izvršite kupovinu naših proizvoda putem naše e-prodavnice ili kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija našeg Sajta,  možete se registrovati putem našeg Sajta.

Lično ime, email adresa, šifra

Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka ne bi bilo moguće izvršiti registraciju korisnika, ali bi se ugovor mogao zaključiti i izvršiti ukoliko Kupac, koji je fizičko lice, izvrši kupovinu kao Gost.

2.  Obrada porudžbina 

Kada kupovinu obavite putem e-prodavnice od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za naplatu proizvoda ili usluga, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Lično ime, adresa stanovanja, adresa isporuke, adresa plaćanja, broj telefona, email adresa, fax,  preferencije u vezi sa isporukom (npr. način isporuke),  finansijske informacije uključujući podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici, odnosno druge informacije koje se tiču plaćanja.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

3.   Izdavanje kartice lojalnosti

Za najvernije kupce Auto Parts Online je organizovao program lojalnosti, koji pruža niz različitih pogodnosti. Prava i obaveze vezane za članstvo u klubu lojalnosti opisani su u Uslovima korišćenja kartice lojalnosti. Da bi Auto Parts Online mogao da izdaje kartice lojalnosti i da bi mogao da vodi evidenciju o korisnicima kartice, prilikom pristupa programu lojalnosti prikuplja Vaše podatke.

Podaci koji se prikupljaju su: pol, lično ime, datum rođenja, adresa, fiksni telefon, mobilni telefon i e-mail.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ukoliko nam ne dostavite te podatke, nećemo moći da Vas identifikujemo, te nećemo moći da Vam izdamo karticu lojalnosti na osnovu koje se ostvaruju pogodnosti.

4. Informisanje o pogodnostima programa lojalnosti prodajadelova.rs kartice lojalnosti

Prilikom pristupanja programu lojalnosti prodajadelova.rs kartice možete da odaberete opciju da Vam šaljemo obaveštenja putem e-maila, SMS-a, Vibera i na drugi način. Članove programa lojalnosti obaveštavamo o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i aktuelnim pogodnostima koje se vezuju za članstvo (dalje: obaveštenja o pogodnostima), ali isključivo uz Vašu saglasnost da želite da primate obaveštenja o pogodnostima.

 

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom pristupanja programu lojalnosti.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili na pristupnici da ste saglasni da želite da Vas Auto Parts Online informiše o ponudi svojih proizvoda i usluga uz pogodnosti programa lojalnosti Auto Parts Online kartice. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vam nećemo slati obaveštenja o pogodnostima, ali ćete kao Korisnik prodajadelova.rs kartice moći da ostvarujete pogodnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

  1. Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda 

Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni sa praćenjem obrazaca svog ponašanja, te da ste saglasni da se izrađuju i da Vam se šalju personalizovane ponude o proizvodima i uslugama, na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. To znači da se možete saglasiti da pratimo podatke o Vašim ranijim kupovinama i da Vam, na osnovu proizvoda koje ste ranije kupili,  šaljemo informacije o drugim proizvodima za koje verujemo da biste bili zainteresovani.

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom registracije naloga. Kasnije se prikupljaju podaci o sprovedenim kupovinama radi utvrđivanja obrazaca ponašanja.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili  da ste saglasni da želite da Auto Parts Online prati Vaše ponašanje, te izrađuje i šalje Vam personalizovane ponude o proizvodima i uslugama na osnovu takvih obrazaca ponašanja. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo pratiti Vaše ponašanje i nećemo kreirati i slati Vam personalizovane ponude.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

  1. Sprovođenje anketa za potrebe poslovanja Kompanije Auto Parts Online i istraživanja o zadovoljstvu proizvodima

Prilikom registracije naloga na Sajtu možete da odaberete opciju da ste saglasni da Vas Auto Parts Online kontaktira za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima.

Koriste se podaci koji su prikupljeni prilikom  registracije na našem sajtu.

Vaše podatke koristimo u navedenu svrhu samo ukoliko ste označili da ste saglasni da želite da Vas Auto Parts Online kontaktira za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima. Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju Vas nećemo kontaktirati za potrebe sprovođenja anketa i istraživanja zadovoljstva proizvodima.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

7. Služba za pomoć Kupcima

U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima u našem prodajnom centru, putem Sajta ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda, uputstva za montažu i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, adresa za slanje fakture, adresa za dostavu, broj telefona, adresa e-pošte, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite.

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.

8. Newsletter

Podatke prikupljamo i ukoliko se na web stranici Auto Parts Online prijavite za naš Newsletter.

Podatak koji se prikuplja je e-mail.

Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

 

 9.  Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova korišćenja prodajadelova.rs kartice ili Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti 

Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova korišćenja prodajadelova.rs kartice ili Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatak koji se koristi je e-mail.

U cilju ostvarenja legitimnog interesa Kompanije Auto Parts Online, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su  izmene od uticaja na njih.  Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a  obaveštenje o izmeni  ćete moći da vidite na web stranici Auto Parts Online. 


Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Pravilima upotrebe kolačića.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na nikola.djurovic@prodajadelova.rs,u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. GDE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Obezbeđujemo maksimalnu bezbednost Vaših podataka koji se obrađuju, prevashodno kada se podaci razmenjuju, otkrivaju i prenose. Imamo inkorporisana interna pravila i procedure o bezbednosti informacija, u kojima su definisane detaljne mere i kontrole koje preduzimamo radi zaštite podataka o ličnosti. Sproveli smo adekvatne i odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbedimo nivo sigurnosti koji je srazmeran riziku. Koristimo višestepeni pristup koji podrazumeva lozinke za korisnika, upravu, uređaj, sistem i nivoe mreže, u cilju obezbeđenja potpune i sveobuhvatne zaštite. Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti (i elektronski i fizički) je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Obezbeđenim zonama je dozvoljen pristup samo osoblju koje ima ovlašćenje za pristup podacima. Sve lične i poverljive informacije u štampanom obliku su pohranjene sigurno i bezbedno. Na kraju, naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

Sve novčane transakcije koje vršite preko našeg sajta biće izvedene pomoću bezbednih sistema plaćanja. Poverljivi podaci o plaćanjima se prenose direktno u formi enkripcije (SSL i/ili TLS) do korespodentnog tela. Enkripciju možete prepoznati tako što će se u polju za web adresu Vašeg pretraživača promeniti forma “http://” u formu “https://” i kada se pojavi simbol katanca u polju za adresu. Kada je aktivirana SSL i/ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu pristupiti podacima.

7. DA LI AUTO PARTS ONLINE DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

Kompaniji AUTO PARTS ONLINE je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju kupovine preko naše e-prodavnice, Vaše podatke o ličnosti prenosimo trećim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kompanijama koje vrše dostavu poručenih proizvoda ili korespodentna banka preko koje se vrši plaćanje. Nikakvi drugi podaci se neće prenositi osim ukoliko ne date Vašu izričitu saglasnost.
 
Pored navedenog, možemo dati vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima, a koji održavaju naše IT sisteme ili za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi omogućavanja našeg poslovanja. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti iznešeni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

8. KOLIKO DUGO AUTO PARTS ONLINE ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

AUTO PARTS ONLINE će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je AUTO PARTS ONLINE u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Podaci vezani za Korisnike prodajadelova.rs kartice čuvaju se do prestanka članstva u programu lojalnosti.

Podaci vezani za Korisnike prodajadelova.rs kartice koji su se saglasili sa informisanjem o pogodnostima programa lojalnosti prodajadelova.rs kartice i/ili sa praćenjem obrazaca ponašanja, izradom personalizovanih ponuda i slanjem personalizovanih ponuda i/ili sa kontaktiranjem radi sprovođenja anketa za potrebe poslovanja Auto Parts Online, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 9.7 Pravilnika.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do vaše odjave. U svakom trenutku se možete odjaviti sa newslettera na sledećem linku ili u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Auto Parts Online ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

9. VAŠA PRAVA 

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:

9.1Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev Kompaniji Auto Parts Online za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Auto Parts Online može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

9.2. Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Društva da izvrši ispravku Vaših podataka.

9.3. Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od Društva brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

9.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

9.5. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

9.6. Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Društva. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

9.7. Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na nikola.djurovic@prodajadelova.rs ili upućivanjem dopisa na adresu Belo vrelo 1, 11030 Beograd.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

9.8. Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

  • e-mail adresu: info@prodajadelova.rs
  • kontakt telefon: 0114300045
  • pisanim putem na adresu: AUTO PARTS ONLINE DOO BEOGRAD, Belo vrelo 1, Beograd.

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE PRAVILNIKA

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 1.4.2020. godine.

Auto Parts Online redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Pravilnika će uvek biti objavljena na web stranici. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom.