Politika kolačića

Politika upotrebe kolacica

Politika upotrebe kolacic´a kompanije („Politika upotrebe kolacica“) opisuje razlicite vrste kolacic´a koje se koriste na Sajtu u vlasništvu i pod kontrolom Auto Parts Online doo Beograd. Politika upotrebe kolacica cini sastavni deo Pravilnika o zaštiti podataka o licnosti.

Pojmovi koji su u Politici upotrebe kolacica napisani velikim slovom, imaju znacenje koje je definisano u Uslovima poslovanja i Pravilniku o zaštiti podataka o licnosti.

1. Šta su kolacici?

2. Zbog cega koristimo kolacice

3. Koje kolacice koristimo

4. Kako da iskljucite kolacice

5. Ažuriranje Politike upotrebe kolacica

1. Šta su kolacici?

Da bismo održavali Sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu ocekujete, Auto Parts Online koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolacici“.

Kolacici su male datoteke koje šaljemo na Vaš racunar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujuci kolacicima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoca, i možete videti rezultate koji su relevantni za Vas. Kolacici nam pokazuju šta interesuje Vas kao korisnika, što nam pomaže da poboljšamo upotrebu Sajta kako za Vas, tako i za druge korisnike.

Kolacic prve strane i kolacic trece strane

Kolacice sa interneta preuzima Vaš internet pretraživac kada prvi put posetite sajt. Sledeci put kada pristupite sajtu sa istog uredaja, kolacic i informacije u njemu se ili vracaju sajtu koji ih je prikupio (Kolacic prve strane) ili na neku drugu lokaciju kojoj pripada (Kolacic trece strane).

Provajderi kolacica trece strane postavljaju kolacic´e kada ste prijavljeni na njihove stranice i posetite Sajt kompanije Auto Parts Online. Auto Parts Online nema uticaj na podešavanja kolacic´a na ovim veb-stranicama. Molimo Vas da posetite veb-sajtove trec´ih provajdera da biste dobili dodatne informacije o tome kako oni koriste kolacice.

Kolacici prve i trece stane omoguc´avaju veb-sajtovima da prepoznaju da li ste, koristeci isti pretraživac, ranije pristupili Sajtu kompanije Auto Parts Online, što u mnogim slucajevima utice na prikazani sadržaj.

Ako odbijete korišc´enje svih kolacic´a, nec´e se koristiti ni kolacic´i prve niti kolacic´i trec´e strane. U tom slucaju, razlike izmedu ova dva tipa kolacica nece postojati.

2. Zbog cega koristimo kolacice

Kako bismo unapredili svoje usluge, Auto Parts Online koristi kolacice. Neki kolacici koje koristimo neophodni su za pravilno funkcionisanje odredenih usluga, a drugi se koriste za prikupljanje informacija o korišcenju internet stranice (statistiku), kako bismo mogli da je prilagodimo Vašim potrebama. Neki su kolacici privremeni i nestaju kada iskljucite pretraživac, a drugi su trajni i ostaju na Vašem racunaru neko vreme.

Neki kolacici su neophodni radi funkcionalnosti stranice, dok se drugi koriste za poboljšanje radnih osobina i korisnickog iskustva.

Ne prikupljamo i ne obradujemo osetljive podatke (posebno zašticene kategorije podataka o licnosti) bez Vaše izricite saglasnosti.

3. Koje kolacice koristimo

Auto Parts Online koristi više razlicitih kolacica koje možemo razvrstati u nekoliko kategorija kako bismo Vam pomogli da bolje razumete zašto i kako koristimo kolacice. Više o svakoj kategoriji kolacica možete saznati u nastavku teksta.

3.1. Neophodni kolacici

Ovi kolacici su neophodni kako bi naš Sajt mogao pravilno da funkcioniše, s obzirom da odredeni delovi Sajta jednostavno ne bi mogli da funkcionišu bez njih. Oni su uvek podešeni kada pristupite našem Sajtu i ne sadrže, odnosno ne sakupljaju podatke o licnosti.

Koristimo sledece neophodne kolacice:

Naziv

Svrha

Ko obezbeduje kolacice

Koliko traju kolacici

Vrsta

ARRAffinity

Ovaj kolacic´ se postavlja na veb sajtovima koji se pokrecu na Windows Azure cloud platformi. Koristi se za balansiranje opterec´enja kako bi se osiguralo da su zahtevi stranica korisnika  preusmereni na isti server u bilo kojoj sesiji pretraživanja.

azure.microsoft.com

sesijski

HTTPOnly

ASP.NET_SessionId

Kolacic´ platforme za opšte namene, koji koriste sajtovi napisani tehnologijama koje su zasnovane na Miscrosoft.NET. Obicno se koristi za održavanje anonimne korisnicke sesije od strane servera.

asp.net

sesijski

HTTPOnly

.ASPXANONYMOUS

Ovaj kolacic´ koriste sajtovi koji koriste .NET tehnološku platformu Microsoft-a. On omoguc´ava sajtu da održava anonimni korisnicki ID da bi pratio jedinstvene korisnike u okviru sesije, a da se oni ne prijave ili na drugi nacin ne identifikuju.

asp.net

sesijski

HTTPOnly

3.2. Analiticki kolacici

Ovi kolacici omogucavaju da brojimo posete i izvore saobracaja da bismo mogli da merimo i poboljšamo performanse našeg Sajta. Oni nam pomažu da znamo koje stranice su najviše i najmanje popularne i da vidimo kako se posetioci krecu po Sajtu. Sve informacije koje ovi kolacici prikupljaju se objedinjavaju i stoga su anonimne. Ukoliko ne dozvolite upotrebu ovih kolacica, necemo znati kada ste posetili naš Sajt.

Naziv

Svrha

Ko obezbeduje kolacice

Koliko traju kolacici

Vrsta

_gat

Ovaj kolacic´ je povezan sa Google Universal Analitics, prema dokumentaciji koja se koristi za regulisanje brzine zahteva - ogranicavanje prikupljanja podataka na sajtovima sa visokim prometom.

googletagmanager.com

1 dan

HTTP

3.3. Kolacici za ciljanje i reklamiranje 

Ovi kolacici se postavljaju kroz našu lokaciju, a postavljaju ih naši partneri za reklamiranje. Njih mogu da koriste te kompanije da bi napravile profil vaših interesovanja i prikazale Vam relevantne reklame na drugim lokacijama. One rade tako što jedinstveno identifikuju Vaš pregledac i uredaj. Ako ne dozvolite ove kolacice, necete iskusiti naše ciljane reklame na drugim veb-lokacijama.

Naziv

Svrha

Ko obezbeduje kolacice

Koliko traju kolacici

Vrsta

Facebook Pixel

Ovaj kolacic je vezan za Facebook Ad platformu i služi za pracenje i analizu informacija o posetiocima sajta i aktivnostima koje su na sajtu obavili. Koristi se i za prikazivanje ciljanih oglasa ljudima koji su bili na sajtu.

facebook.com

2 godine

Pixel

BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex

Kolacici koje koristi LinkedIn Insight Tag vezan za LinkedIn Ads platformu. Kolacici služe za analiziranje rezultata oglasa, za pracenje i analiziranje aktivnosti posetilaca sajta, kao i za kreiranje oglasa koji targetiraju ljude koji su posecivali sajt.

ads.linkedin.com

6 meseci

Pixel

_gac

Kolacic koji koristi da se isprati željena akcija posetioca sajta koji je prethodno imao interakciju sa oglasom plasiranim kroz Google Ads paltformu.

googleadservices.com; google.com

30 dana

HTTP

3.4. Funkcionalni kolacici

Ovi kolacici imaju svrhu da prikupljaju i cuvaju anonimne informacije o Vašim izborima i željenim postavkama na Sajtu i omogucavaju nam da ponudimo razlicite personalizovane funkcionalnosti na Sajtu u skladu sa Vašim izborima.

Naziv

Svrha

Ko obezbeduje kolacice

Koliko traju kolacici

Vrsta

NOPCOMMERCE.AUTH

Kolacic´ za autentifikaciju obrazaca. Koristi se za autentifikaciju registrovanih korisnika.

nopcommerce.com

sesijski

HTTP

Nop.customer

Kolacic za kupce. Koristi se za identifikaciju neregistrovanih kupaca.

nopcommerce.com

trajni

HTTP

nop.CompareProducts

Kolacic za uporedivanje proizvoda. Cuva listu proizvoda za stranicu ,,uporedi proizvode".

nopcommerce.com

sesijski

HTTP

NopCommerce.RecentlyViewedProducts

Kolacic za nedavno pregledane proizvode. Cuva listu nedavno pregledanih proizvoda.

nopcommerce.com

sesijski

HTTP

4. Kako da iskljucite kolacice

Imate moguc´nost da se složite sa upotrebom kolacic´a koji c´e Vam omoguc´iti da koristite sve funkcije našeg Sajta bez ogranicenja.

Ako odbijete korišc´enje svih kolacic´a, kolacic´i prve i trece strane c´e biti deaktivirani. Pored toga, kolacic´i prve strane c´e biti izbrisani. Nismo u moguc´nosti da izbrišemo bilo koji kolacic´ trec´e strane. Iz tog razloga, morate sami da izbrišete kolacic´e trece strane. Ovo može da se uradi samo unutar postavki Vašeg pretraživaca.

Po potrebi, možete da promenite postavke kolacic´a u Vašem internet pretraživacu. Vaš internet pretraživac Vam omoguc´ava da promenite podešavanja kolacic´a. Takva podešavanja se obicno nalaze u meniju Vašeg internet pretraživaca pod sledecim stavkama: "opcije", "alati" ili "preferencije". Takode, možete da pogledate stavku "pomoc´" u meniju. Razliciti pretraživaci mogu da koriste razlicite mehanizme za onemoguc´avanje kolacic´a.

Kad je rec o podešavanjima pretraživaca, isti principi važe i za brisanje bivših i za deaktiviranje novih kolacic´a. Molimo Vas da pratite odgovarajuc´e smernice Vašeg pretraživaca kao što je gore opisano.

Postoje i alati za cišc´enje svih kolacic´a koje su ostavile veb-stranice koje ste posetili, kao što je www.allaboutcookies.org.

5. Ažuriranje Politike upotrebe kolacica

Auto Parts Online s vremena na vreme ažurira Politiku upotrebe kolacica.

O svim promenama koje se odnose na ovu Politiku upotrebe kolacica c´ete biti obavešteni putem pop-up prozora na Sajtu.

Takode, na vrhu ove stranice možete pogledati kada je Politika upotrebe kolacica poslednji put ažurirana.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na 011 43 000 45 ili na mail info@prodajadelova.rs.